Latein Deutsch - vitrum

Wörterbuch

vitrum, vitri, Neutrum

 

Informationen
Nominativ:vitrum
Genitiv:vitri
Geschlecht:Neutrum
Deklination:O-Deklination
Bedeutungen:Glas, Kristall
Synonyme - Wörter mit ähnlichen Bedeutungen
 
Bedeutung hinzufügen
Druckansicht
Wort melden
 
 
O-Deklination
 NominativGenitivDativAkkusativVokativAblativ
Singularvitrumvitrivitrovitrumvitrumvitro
Pluralvitravitrorumvitrisvitravitravitris